Logo Website

VẤN ĐỀ DÙNG THUỐC TRONG ÔN BỆNH

11/12/2020

ĐIỀU 45. VẤN ĐỀ DÙNG THUỐC TRONG ÔN BỆNH 

Bệnh Đông ôn, Thu táo, nếu không kèm có Thấp, thì đại tiện phần nhiều can táo. Khi gặp có chứng cần phải hạ, có thể dùng ngay Phác tiêu, Đại hoàng, cho công hạ ngay. Nếu là Thấp ôn, Thử ôn mà có kèm cả thấp, dù thấy bệnh nhân bụng nóng như đốt, nhưng phần nhiều có tiếng sủi bụng, chỉ nên tùy cơ mà hạ một cách dần dàn, mà phân ỉa ra vẫn chỉ lỏng sệt, khác với thứ phân can táo của loại bệnh Đông ôn và Thu táo. Cho nên Diệp Thiên Sĩ thường nói: "Bệnh Thương hàn hạ nên mạnh, bệnh thấp ôn hạ nên chậm”. Thật là một câu nói rất giàu kinh nghiệm. Khi lâm sàng, gặp những loại bệnh có kèm thấp, nhẹ thời dùng Bảo hòa hoàn, nặng thì dùng Chỉ thực đạo trệ hoàn. Nếu thấp mà kèm cả táo, nên dùng Tỳ ước Ma nhân hoàn, cũng có khi có thể dùng cả Điều Vị thừa khí thang. 

Nguồn trích: CHƯƠNG IV: ÔN BỆNH VÀ TẠP BỆNH-TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990