Logo Website

Y ÁN VỀ BỆNH TRÚNG THỰC

26/01/2021

ĐIỀU 103. Y ÁN VỀ BỆNH TRÚNG THỰC 

Bệnh Trúng thực, nhiều khi chứng trạng giống với bệnh Trúng phong. Không hỏi kỹ nguyên nhân khi phát bệnh, thì khó lòng chữa khỏi. Trong Minh y tạp trứ có một y án có thể làm gương mẫu, xin giới thiệu như sau: 

"Một người tráng niên bỗng bị bệnh như trúng phong, cấm khẩu, bất tỉnh nhân sự, tay chân không cất lên được. Y giả mài Tô hợp hương hoàn cho uống, không chuyển. Tôi (soạn giả Minh y tạp trứ) ngẫu nhiên qua nhà anh ta, hỏi nguyên nhân vì sao?... Người nhà nói: đương lúc tiếp khách ăn cơm thì bị bệnh... Tôi liền bảo đun nước gừng hòa lẫn ít muối đổ cho uống, rồi dùng lông gà lùa vào trong họng, tức thời thổ ra một bãi toàn thức ăn chưa tiêu, Thổ xong, nói ú ớ ngay được, liền cắt cho mấy vị Bạch truật, Trần bì, Bán hạ, Mạch nha làm một thang lớn, sắc đặc cho uống, uống hết một thang bệnh khỏi.. 

Xem án trên, ta nhận thấy: y giả nếu không nhận bệnh tinh xác, gặp bệnh tình như vậy, mà vội cho uống ngay các bài như Tiếu tục mệnh, Đại tần giao và Địa hoàng ẩm tử v.v... thì bệnh tình sẽ chuyển biến đến thế nào?.. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990